ALIKTIYA

aliktiyâ: offensive words; insult

Continue reading “ALIKTIYA”

ALIKOT

alikót: laziness, fooling around idly

Continue reading “ALIKOT”

KAWAD

alambre

kawad
wire

Continue reading “KAWAD”

ALIKMATA

alikmatà: confused state; loss of one’s sense of direction

alikmatá: pupil of the eye

Continue reading “ALIKMATA”

ALIK-IK

alik-ík: giggle, chuckle

Continue reading “ALIK-IK”

ALIKBANGON

alibangon: a species of creeping plant

Continue reading “ALIKBANGON”

ALIKATE

alikate / kalukate: kasangkapang pambiyak o pantilad ng bunga ng pang-itso

ALIBUYBOY

alibuyboy: pagsisikap na sirain ang kasiyahan o kahinahunan ng iba