Dandansoy (Visayan Song)

A popular Visayan folk song is Dandansoy. Note that this is not a Tagalog song. The Visayan language in which Dandansoy is most often sung is Hiligaynon Bisaya, also known as Ilonggo.

ILONGGO SONG LYRICS

 

Dandansoy, bayaan ta icao
Pauli aco sa Payao
Ugaling con icao hidlauon
Ang Payaw imo lang lantauon.

Dandansoy, con imo apason
Bisan tubig di magbalon
Ugaling con icao uhauon
Sa dalan magbobonbobon.

  Convento, diin ang cura?
Municipio, diin justicia?
Yari si dansoy maqueja.
Maqueja sa paghigugma

Ang panyo mo cag panyo co
Dala diri cay tambijon co
Ugaling con magcasilo
Bana ta icao,asawa mo aco.

Dandansoy is a farewell song; the title is the name of the boy to whom the singer is saying goodbye.

Ang “Dandansoy” ay isang awiting Ilonggo na tungkol sa pamamaalam ng isang babae kay Dandansoy.

Dandansoy is often confused with another Visayan song, Condansoy

Misspelling: dadansoy