DAMI

kantidad, malaking bilang, rami

dami
amount, quantity

dami
lots

marami
a lot, many, plenty

Ang daming tao dito!
There are a lot of people here.

Andami = Ang dami

Maraming taong dumating.
A lot of people came.


karamihan
most, the majority

dumami
to increase in number