DALIT

imno, awit, salmon; hiwa, hilis; isang uri ng punongkahoy

dalit
song

dalit
psalm

dalit sa paglilibing
dirge (funeral song)

Ang dalit ay pamimintakasi sa Diyos.

A Spanish-derived word for a Biblical psalm is salmo.

The more common Tagalog word for ‘song’ is awit.

Another Filipino word is the Spanish-derived kanta.

Another obscure meaning for the Tagalog word dalit is ‘slice.’


Leave a Comment