DAKILA

marangal, tanyag, bunyi, makapangyarihan; katangi-tangi sa kabantugan; malaki, mataas, matayog

dakila
great, distinguished

dakila
notable, illustrious

dakilang pintor
distinguished painter

dakila
noble


Tanga! (Dakila naman.)
Idiot! (But principled / honorable.)

This is a common retort in Tagalog. One tells another that he’s an idiot. The other retorts that that may be true, but at least he has principles.


Ang “Dakilang Kasulatan” ay isa sa mga unang dokumento ng Inglatera. The “Magna Carta” is one of the first documents of England.