DAGAT

isang malaking bahagi ng tubig-alat

dagat
sea

anak ng dagat
child of the sea

mga karapatan sa dagat
maritime rights

tabing-dagat
seaside, oceanside

Ano ang dagat?
What is the sea?

Ang dagat ay isang malaking anyong tubig na mas maliit sa karagatan.
The sea is a large body of water that’s smaller than an ocean.