Cooking & In The Kitchen

Haluan ng kaunting amonya ang tubig na ipanghuhugas sa pinggan at sa mga kalderong mamantika. Malaki ang maitutulong nito sa madaling paglilinis ng mga kagamitan.

Anong lulutuin natin ngayon?
What are we cooking now / today?

Mahirap yatang lutuin ‘yan.
I think that may be hard to cook.

Gayatin mo ang sibuyas.
Chop up the onions.

Balatan mo ang bawang.
Peel the garlic.

Meron bang yelo?
Is there ice?

Wala bang tinidor?
Isn’t there a fork?
Aren’t there any forks?

Kailangan ko ng kutsilyo.
I need a knife.

Kumuha ka ng baso.
Get a drinking glass.

Marunong ka bang magluto?
Do you know how to cook?

Sino ang magluluto?
Who’s going to cook?

Bulok na ito.
This is rotten already.

Itapon mo sa basura.
Throw it in the trash.

Itapon mo sa basurahan.
Throw it in the trash can.

mga kabute na hinahaluan ng luya
mushrooms that are mixed with ginger