Common Tagalog Greeting

 
Magandang araw.

“Beautiful day.”
(used as a greeting)

maganda
beautiful

Magandang…
Good…

Magandang araw po!
Beautiful day!
(to older people)

Magandang umaga.
Good morning.

Magandang hapon.
Good afternoon.

Magandang gabi.
Good evening.

The Tagalog word araw means both ‘day’ and ‘sun.’

Ang init ng araw!
The sun is hot.