Clodualdo del Mundo

SHORT BIOGRAPHICAL INFORMATION IN ENGLISH

Clodualdo del Mundo was born in Manila in 1911. Liwayway editor, critic, scholar, and head of TANIW (Taliba ng Inang Wika). Winner of a presidential award on literature and nationalism. Pioneer in modern drama, having presented the first modern Tagalog zarzuela, Anong Tamis ng mga Sandali sa Sariling Bayan, at the Cultural Center of the Philippines, and the first modern opera with Balagtas as hero. Wrote a great number of “novels” for television, radio, and the local cinema, receiving the FAMAS award for one of his stories. In poetry, he was among the first to write in free verse. His Ang Kanyang mga Mata (patterned after the Japanese haiku) is a gem in its lucidity and restraint. He passed away on October 5, 1977.

TAGALOG TRANSLATION OF BIOGRAPHY

Si Clodualdo del Mundo ay isinilang sa Maynila noong 1911. Patnugot ng Liwayway, kritiko, palaaral, at pangulo ng TANIW (Taliba ng Inang Wika). Nagkamit ng Presidential Award sa panitikan at nasyonalismo. Isa sa mga nanguna sa larangan ng makabagong dula na makikita sa kanyang sarsuelang Anong Tamis ng mga Sandali sa Sariling Bayan, na itinanghal sa Cultural Center of the Philippines, at sa isa pa niyang opera na si Balagtas ang bayani. Sumulat ng may mga 100 “nobela” para sa telebisyon, radyo, at pelikula, at tumanggap ng FAMAS Award sa isa sa kanyang mga kuwento. Sa panulaan, isa siya sa mga naunang sumulat ng malayang taludturan. Ang kanyang Ang Kanyang mga Mata (na inihawig sa haiku ng panulaang Hapon) ay isang hiyas sa kalinawan at katimpian. Araw ng kamatayan: Oktubre 5, 1977.

TAGALOG POEM BY CLODUALDO DEL MUNDO:

Ang Kanyang Mga Mata is a short Tagalog love poem by Clodualdo del Mundo. The title is translated into English as “Her Eyes.”