C

The letter “c” is these days commonly used by Filipinos in short text messages as an abbreviation for the Tagalog word si.

Ang sinabi ko ay si Ana ang nagdala ng payong.
Ang cnavi qo c Ana ang ngdla ng payong.
What I said was it was Ana who brought the umbrella.

Sabi nila c Pedro ang namatay.
They said it was Pedro who died.


The letter “C” also happens to be the third letter of the modern Filipino alphabet.