BULÓNG

bulóng
murmur, whisper

Malakas ang bulóng sa sigaw.
A whisper is louder than yelling.

ibulóng nang malakas
whisper loudly
= expose a secret

Ibulóng mo sa akin.
Whisper it to me.

Ibinulong ko sa kanya.
I whispered it to him/her.

bulung-bulungan
whisperings, murmurings


bulóng
magic incantation

Ang bulóng ay orasyon na pang-mahika o pang-gamot.
An incantation is a magical or medical prayer.