BULOL

bulol
stammer

bulol
stammerer

Bulol siya.
He/She is a stammerer.

bulol na pagsasalita
stammering speech

Nabulol ako sa niyerbos.
I stammered in nervousness.

Huminga ka para hindi ka mabulol.
Breathe so you won’t stammer.