BULOK

Kasingkahulugan sa Tagalog: sira, gapok (para sa kahoy), bugok (para sa itlog)

bulok
rotten

bulok na ngipin
rotten teeth

bulok na gobyerno
corrupt government

Nabulok sa sulok.
Decayed in the corner.