BULKAN

This word is from the Spanish volcán.

bulkan
volcano

mga di-aktibong bulkan
inactive volcanoes

Matatagpuan sa Pilipinas ang Bulkang Mayon.
Mayon Volcano can be found in the Philippines.

Mga pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas
The most active volcanoes in the Philippines

Pinatubo, Taal, Canlaon, Mayon

Kailan ang huling pagputok ng bulkan?
When was the last eruption of the volcano?

Lumikas kami nang pumutok ang bulkan.
We fled when the volcano erupted.

As of 2012, PHIVOLCS lists 23 volcanoes as active in the Philippines. Among these are Hibok-Hibok in Camiguin, Mayon in Albay, Pinatubo in the Zambales / Tarlac / Pampanga area, and Taal in Batangas.


Leave a Comment