BULALAKAW

sa astronomiya: taeng-bituin, bituing-alpas

bulalakaw
meteorite

bulalakaw
shooting star

mga bulalakaw
shooting stars

bituin
star

bituin sa langit
star in the sky

Isang dambuhalang bulalakaw ang gumuhit sa kalangitan.
A huge meteor streaked across the sky.