BULAKLAK

bukadkad ng buko ng halaman na karaniwa’y ito muna ang sumisipot bago maging bunga

bulaklak
flower

mga bulaklak
flowers

mabangong bulaklak
fragrant flower

mababangong bulaklak
fragrant flowers

makulay na bulaklak
colorful flower


Matinik ang bulaklak.
The flower is thorny.

Ako ay bulaklak.
I am flower.

Ako’y isang bulaklak.
I’m a flower.


bulaklakin
flowery

namumulaklak
flowering

namulaklak
flowered, blossomed