BUHAY

This word has two different meanings, dependent on whether its first or second syllable is accented.

buhay
life (noun)

ang buhay mo
your life

Ikaw ang buhay ko.
You are my life.

Mahirap ang buhay.
Life is hard.

Bigyan mo ito ng buhay.
Give this life.

makulay na buhay
colorful life

Makulay ang buhay.
Life is colorful.

buhay sa Pilipinas
life in the Philippines

mahabang buhay
long life

Mahaba ang buhay ng baterya.
The battery’s life is long.


buháy
alive  (adjective)

Buhay ka pa ba?
Are you still alive?

Buhay pa rin.
Still alive.