BUHAT

This Tagalog word has at least two meanings.

buhat
lift

Buhatin mo ito.
Lift this up.

nagbubuhat ng sariling bangko
lifting one’s own bench
(egotistically trumpeting one’s achievements)

Related Filipino word: karga


buhat
from

buhat sa aming sulok
from our corner

buhat nang
since

Namayat ang babae, buhat nang iwanan siya ng asawa.
The woman has lost weight since her husband left her.

Naging tahimik si Lola, buhat nang maaksidente.
Grandma has become quiet since being in an accident.

Kilala ko na siya buhat pa noong 1999.
I’ve known her even way back in 1999.

Related Tagalog words: mula, sapul