BUGTONG

pahulaan

bugtong
riddle

mga bugtong
riddles

bugtungan
exchanging riddles

bugtong-bugtungan
playing with riddles,
making a game out of asking each other riddles

Ano ang bugtong?
What is a riddle?

Ang bugtong ay isang palaisipan.
A riddle is a mind puzzle / mind teaser.

Magbigay ng halimbawa ng bugtong.
Give an example of a riddle.

Isang bayabas, pito ang butas. 
One guava, seven holes.

Dalawang bolang sinulid, abot sa langit.
Two balls of string reaching to the sky.

Marami pang ibang bugtong dito!
There are a lot of other riddles here!

Ang mga bugtong ay isang bahagi ng ating kultura na hindi nakuhang ibaon sa limot ng mga banyaga.


Gross misspellings: bogtung, bogtong