Talking about Body Parts

Ang ganda ng buhok mo.
Your hair is so beautiful.

Masakit ang paa niya.
His/Her foot hurts.

Ang laki ng ilong niya!
He/She has such a big nose!

Ang liit naman ng baywang niya!
My, has he/she got such a small waist!

Ang sakit ng ulo ko!
I’ve got a terrific headache!

magandang katawan
a beautiful body

maganda ang katawan
to have a beautiful body

Maganda ang katawan!
A beautiful body!

Ang ganda ng katawan mo.
Your body is very beautiful.

malusog na katawan
a healthy body

Malusog ang katawan ko.
My body is healthy.

Sinasamba ko ang katawan mo.
I worship your body.

hubad na katawan
naked body