BISYO

This word is from the Spanish vicio.

bisyo
vice, bad habit

Ang paninigarilyo ay isang bisyo.
Smoking is a vice.

Ang pag-inom ng alak ay bisyo.
Drinking liquor is a bad habit.

Anu-ano ang mga bisyo ng tao?
What are the vices of people?

ang taong walang bisyo
the person without vice

May tao bang walang bisyo?
Is there a person who doesn’t engage in a bad habit?