BIIK

kulíg, munting baboy, bulaw, buwík

biík
young suckling pig

mga biík
piglets

baboy
pig

baboy damo
wild boar

anak ng baboy
offspring of pig


larong agawang-biik 
piglet-grabbing game


BIIK

Igik, igik, igik,
Ang sabi ng biik, 
At saka sumingit 
Sa pagsusong ibig
Igik, igik, igik.

— Landicho