BIGHANI

pang-aakit, pag-akit, panghihikayat, halina, panghalina, pambalani, panggayuma; tukso, pagtukso

bighani
charm

nabighani
was charmed

nakakabighani
charming, alluring

Nabighani ako sa kanyang kagandahan.
I was charmed by her beauty.

Binighani mo ako.
You charmed me.

mabibighani
will be charmed

pagkabighani
the state of being charmed

Hindi ko maintindihan kung bakit napakatindi ang pagkabighani ko sa kanya.
I don’t understand why my attraction to him/her is so intense.

Sa edad na pito, maagang natuklasan ni BenCab ang pagkabighani niya sa pagpipinta.
At the age of seven, Bencab discovered early his attraction to painting.