BIGAY

pagkakaloob, paggawad; alay, regalo, alaala, handog, dulot

bigay
to give

bigay-hilig
indulgence

bigay-kaya
dowry

bigay-alam
notice

ipagbigay-alam
to give notice

bigay-sala
accusation

bigay-todo
giving one’s all

pamigay
giveaway

Ibibigay ko ito sa kanila.
I’ll give this to them.

Ibigay mo ito sa kanila.
Give this to them.

Bigyan mo ako ng pera.
Give me money.

Bibigyan kita ng pagkain.
I’ll give you food.

Magkano ang ibinigay mo?
How much did you give?

Binigyan ko sila ng sampung piso.
I gave them ten pesos.

Magbigayan kayo.
Share with each other.

Bigay-todo si Ana sa paglalaro.
Ana’s giving her all playing.

Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon.
Give me one more chance / opportunity.