BAWAL

proibido, ganap na pagpipigil, saway

bawal
prohibited

bawal na pag-ibig
forbidden love

ipinagbabawal na gamot
illegal drugs

pagkalulong sa bawal na gamot
drug addiction

Bawal ito.
This is prohibited.

Bawal ang magtapon ng basura.
Throwing trash is prohibited.

Bawal umihi dito.
Urinating here is prohibited.