BASAHIN

root word: basa (read)

basahin
to read

Basahin mo ito.
Read this.

Magbasa ka ng libro.
Read a book

Mahilig akong magbasa ng magasin.
I enjoy reading magazines.

Mali ang pagbasa mo.
Your reading was wrong.

Nagbasa ng maraming libro si Ana.
Ana read many books.

Binasa mo ba ang sinulat ko?
Did you read what I wrote?

Bakit baliktad kang magbasa?
Why do you read the other way around?

Nakakabasa ka ba ng katakana?
Are you able to read Japanese katakana?

Puwede mo bang basahin ito para kay Lola?
Can you read this for Grandma?