BARKO

from the Spanish barco

barkó, n
ship

mga barkó
ships

Ang barkó ay nawala sa dagat.
The ship disappeared in the ocean.

barkong kulay puti
a ship colored white

Lumubog ang barkó.
The ship sank.

Sumakay kami ng barkó.
We rode on a ship.

Malaki ang barkong ito.
This ship is big.

Another Tagalog word for ‘ship’ is bapor, which originally referred to steamships.

The Tagalog word for ‘boat’ is bangka.