BANSA

nasyon, lupang tinubuan, inang-bayan

bansâ
nation, state, country

sa bansang Tsina
in the country of China

bansang sinilangan
country where one was born

pambansa
national

pambansang kasuotan
national costume

pambansang puno
national tree

tulad ng ibang mauunlad na bansa sa daigdig
like other developed nations of the world

Inglatera
England