BANGHAY

balangakas; panimulang burador; proyekto, panukala, balak; dibuho, guhit, drowing; plat ng isang kuwento o dula; (gramatika) konhugasyon ng isang pandiwa

banghay
draft, outline, plot, project, plan

banghay
conjugation

pagbanghay
conjugation

maling banghay
wrong conjugation

maling pagbanghay
wrong conjugation

Binabanghay ang mga pandiwa.
Verbs are conjugated.

Banghayin ang salitang-ugat.
Conjugate the root word.

banghay-aralin
lesson plan

Ang banghay ay isa sa mga elemento ng nobela.
Plot is one of the elements of a novel.