BALINTATAW

alikmata, ang pupilo o maitim na parte sa mata

balintataw
pupil of the eye

mata
eye

pilik-mata
eyelash

At sa wari’y isang malikmatang gumuhit sa balintataw ng aking mga mata ang mga lihim ng dulang nangyari na sa paligid-ligid ng mga tubigang yaon: si Ka Punso’t si Ka Juana, si Ka Imong at si Ka Maria, si Fermin at si Gundang, si Asyong at si Auring, si…

Misspelling: balintanaw

In the early 1970s, there was a weekly television drama series called Balintataw in which Lino Brocka got his first experience directing for the screen.