BALAGAT

balagat / klabikula: clavicle, collarbone

pagkabali ng balagat: clavicular fracture

Nabali ang balagat ko.
My collarbone broke.


KAHULUGAN SA TAGALOG

balagat: buto sa katawan na makikita sa itaas ng dibdib


Leave a Comment