BAKIT

Ano ang dahilan?

bakit
why

Bakit ako?
Why me?

Bakit ito?
Why this?

Bakit kaya?
I wonder why…

Bakit Kita Mahal
Why I Love You

Bakit Labis Kitang Mahal
Why I Love You a Lot

Bakit ako mahihiya?
Why would I be embarrassed?

Bakit ba ganyan? Bakit ka ganyan?
Why is it like that? Why are you like that?

Ano ang dahilan?
What is the reason?


Short form of this word in conversation: Ba’t (Bat)

Ba’t ka nagreklamo?
Why’d you complain?

non-standard spelling variations: bkt, bkit, baket, bket