BAHAGYA

katiting, kaunti, para bagang, parang (tila) hindi

bahagya
slightly, a little, somewhat

Bahagya lamang ang lagnat.
The fever is merely slight.

Nasaktan ako nang bahagya.
I was slightly hurt.

Bawasan nang bahagya ang tubig.
Reduce the water slightly.

Bumaba nang bahagya and presyo.
The price declined slightly.


Related Tagalog words: medyo, kaunti