BAGUNG-BAGO

spelling variation of bagong-bago

bagung-bago
very new

Bagung-bago ito.
This is very new.

Bagung-bago ang amoy.
The smell is of very new.

Bagung-bago ang sasakyan.
This is very new.

Bagung-bago ang mga materyales.
The materials are very new.