BAGING

pronounced BAH-gheeng

baging
vine

Naglambitin ang unggoy sa baging.
The monkey was hanging from the vine.

The word baging usually refers to vine that’s thick enough for Tarzan to swing on.

KAHULUGAN SA TAGALOG

bagin / baging: isang uri ng halamang gumagapang