BABALA

paunawa, abiso, patalastas, notisya; senyal, palatandaan, pangitain, badha

babalâ
caution, warning, notice, alarm 

Babala!
Warning!

mga babala sa daan
road warnings

bigyang babala
to give warning

Binigyan ng titser ang istudyante ng babala.
The teacher gave the student a warning. 


babalaan
to warn

Balaan mo ang iba.
Warn the others.

Babalaan ko sila.
Warn the others.


A related Filipino word is the Spanish-derived abiso.