Asking for a Kiss in Tagalog

Halikan mo ako.
Kiss me.


The Tagalog word for “kiss” is halik, but many Filipinos prefer to use the English for the noun form.

For example, Gusto ko ng kiss. (I want a kiss.)

Pahingi ng kiss.
I’d like a kiss.

Halikan mo ako!
Kiss me!

Isang kiss lang…
Just one kiss…

Sa pisngi.
On the cheek.

Sa labi.
On the lips.

Pahalik.
Let me have a kiss.

Pahalik sa labi.
Let me have a kiss on the lips.

Huwag mo akong halikan!
Don’t kiss me!


Halikan mo ako.
Kiss me.