ASA

pag-asa, esperansa, bagay na gustong mangyari, asam

asa
hope

umasa
to hope

pag-asa
hope

May pag-asa.
There is hope.


asahan
expect

Asahan mong darating ako.
Expect that I’ll arrive.
You can be sure I’ll be there.


maaasahan
reliable, dependable

Maasahan mo ako.
You can rely on me. I am dependable

Wala akong maaasahan kundi ang sarili ko.
There’s no one I can rely on but myself.