Tulang Liriko: Sa Dalampasigan

Ito ay isang halimbawa ng tulang liriko.

 
Continue reading “Tulang Liriko: Sa Dalampasigan”

Mga Tanaga (Maiikling Tula)

Mga Halimbawa ng Tanaga


Ang katoto kapag tunay
hindi ngiti ang pang-alay
kundi isang katapatan
ng mataus na pagdamay.

(KAIBIGAN)
ni Emelita Perez Baes


Palay siyang matino,
Nang humangi’y yumuko;
Nguni’t muling tumayo
Nagkabunga ng ginto

(PALAY)
ni Ildefonso Santos
Continue reading “Mga Tanaga (Maiikling Tula)”

Mga Hayop na Matatagpuan sa Pilipinas

Mga Hayop na Matatagpuan sa Pilipinas

Animals That Can Be Found in the Philippines

Philippine Tarsier
Philippine Tarsier

Philippine Tarsier
scientific name: Tarsius syrichta
known locally as the Maumag in Visayan
Continue reading “Mga Hayop na Matatagpuan sa Pilipinas”

Example of Balitaw Lyrics

Dong is used to address a man and Day is used to address a woman. These are short for Dodong and Inday, respectively, which are common Bisaya names.

The man starts the balitaw by greeting everyone.

Continue reading “Example of Balitaw Lyrics”

Mga Salitang Hiram sa Ingles

Nagsimulang pumasok ang maraming salitang Ingles noong 1899 nang sakupin ang Pilipinas ng mga Amerikano. Noong mawala ang ating maikling kasarinlan (1898-1901), ang mga Pilipinong bilingwal sa sariling wika at Kastila, ay natuto ng pangatlong wika — Ingles.

Sa unang sampung taon ng pananakop ng mga Amerikano, dumating ang tinatawag na Thomasites na nagturo sa mga Pilipino sa wika ng bagong mananakop. Ginamit na midyum o wikang panturo ang Ingles, at mabilis na napalitan ang wikang Kastila.

Halimbawa ng mga salitang hiram sa Ingles na may regular na ispeling: bag, basket, order, transistor

Halimbawa ng mga salitang hiram sa Ingles na may iregular na baybay: trak (truck), dyip (jeep), radyo (radio)

Continue reading “Mga Salitang Hiram sa Ingles”

Halimbawa ng Metapora

Continue reading “Halimbawa ng Metapora”

Halimbawa ng Pagwawangis

Ang pagwawangis ay isang tuwirang paghahambing na ang dalawang bagay na pinagtutulad ay ipinapalagay nang iisa o nagkakaisa at ipinahahayag ito sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ngisang bagay sa bagay na ihinhahambing.

Pagkakaiba ng Pagwawangis sa Pagtutulad

Ang pagwawangis (metapora) ay naiiba lamang sa pagtutulad (simili) sa di paggamit ng mga salita o pariralang pagtutulad.


PAGTUTULAD

Ikaw ay tila bulaklak.
You are like a flower.


PAGWAWANGIS

Ikaw ay bulaklak.
You are a flower.


MGA HALIMBAWA NG PAGWAWANGIS

Ang kanilang bahay ay palasyo.
Their house is a palace.

Ako ay agila.
I am an eagle.

Halimbawa ng Haiku

Examples of the short Japanese poetic form called haiku

Continue reading “Halimbawa ng Haiku”