Mga Salitang Hiram sa Ingles

Nagsimulang pumasok ang maraming salitang Ingles noong 1899 nang sakupin ang Pilipinas ng mga Amerikano. Noong mawala ang ating maikling kasarinlan (1898-1901), ang mga Pilipinong bilingwal sa sariling wika at Kastila, ay natuto ng pangatlong wika — Ingles.

Sa unang sampung taon ng pananakop ng mga Amerikano, dumating ang tinatawag na Thomasites na nagturo sa mga Pilipino sa wika ng bagong mananakop. Ginamit na midyum o wikang panturo ang Ingles, at mabilis na napalitan ang wikang Kastila.

Halimbawa ng mga salitang hiram sa Ingles na may regular na ispeling: bag, basket, order, transistor

Halimbawa ng mga salitang hiram sa Ingles na may iregular na baybay: trak (truck), dyip (jeep), radyo (radio)

Continue reading “Mga Salitang Hiram sa Ingles”

Tulang Liriko: Sa Dalampasigan

Ito ay isang halimbawa ng tulang liriko.

 
Continue reading “Tulang Liriko: Sa Dalampasigan”

Halimbawa ng Metapora

Continue reading “Halimbawa ng Metapora”

Halimbawa ng Pagwawangis

Ang pagwawangis ay isang tuwirang paghahambing na ang dalawang bagay na pinagtutulad ay ipinapalagay nang iisa o nagkakaisa at ipinahahayag ito sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ngisang bagay sa bagay na ihinhahambing.

Pagkakaiba ng Pagwawangis sa Pagtutulad

Ang pagwawangis (metapora) ay naiiba lamang sa pagtutulad (simili) sa di paggamit ng mga salita o pariralang pagtutulad.


PAGTUTULAD

Ikaw ay tila bulaklak.
You are like a flower.


PAGWAWANGIS

Ikaw ay bulaklak.
You are a flower.


MGA HALIMBAWA NG PAGWAWANGIS

Ang kanilang bahay ay palasyo.
Their house is a palace.

Ako ay agila.
I am an eagle.

Halimbawa ng Haiku

Examples of the short Japanese poetic form called haiku

Continue reading “Halimbawa ng Haiku”

Halimbawa Ng Pagmamalabis

Mga Halimbawa Ng Pagmamalabis

Namuti ang buhok ko sa kahihintay.
My hair turned white from waiting.

Namuti ba talaga ang buhok? Siyempre hindi. Isa lamang itong paraan ng pananalita, at ito nga ay halimbawa ng pagmamalabis.


Narinig ng buong mundo ang iyong pag-iyak.
The whole world heard your crying.

Paliwanag: Talaga bang narinig ng bawat tao sa mundo ang pag-iiyak niya? Siyempre hindi. Ang ganitong patalinghagang pagpapahayag ay nagbibigay-diin sa ating gustong ipaalam.


Sa halip na simpleng “Talagang mahal na mahal kita.” maaari mong sabihin “Abot langit ang pagmamahal ko sa iyo.”

Paliwanag: Kahit ang iyong pag-ibig ay walang pakpak at hindi makasasakay sa eroplano para umabot sa langit (literal na kahulugan), maiintindihan ng nakikinig ang iyong sabihin.

Maikling Kuwentong Pambata

Ito ay isang halimbawa ng maikling kuwento. This is an example of a short story in Tagalog with English translation afterwards.

MAIKLING KUWENTO SA TAGALOG

Isang araw, naglalakad si Elena sa tabi ng dagat.

Dahil sa kadaraan na bagyo, may libo-libong isdambituin ang napadpad sa baybay, naghihingalo dahil hindi sila mabubuhay sa natutuyong buhangin.

Nakita ni Elena ang isang bata na pumupulot sa mga isdambituin at isa-isa niya itong hinahagis pabalik sa dagat.

Nilapitan ni Elena ang bata at nagtanong, “Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Napakaliit mong bata at kahit may kasama ka pang isang libong katao, hindi masasagip ang lahat ng mga isdambituing ito. Wala kang magagawang tulong sa kanila.”

Ngumiti ang bata at pinulot ang isa pang isdambituin. Inihagis niya ito sa dagat at nagsabi, “Meron po akong nagawa para sa isdambituing yaon.”


ENGLISH TRANSLATION

Continue reading “Maikling Kuwentong Pambata”

Halimbawa ng Personipikasyon

Ano ang personipikasyon?

Ang personipikasyon ay isang tayutay na nagkakapit ng katalinuhan at mga katangian ng tao sa mga bagay na walang talino tulad ng hayop, ibon, at bagay. Tinatawag din itong pagtatao, pagsasatao, o pagbibigay-katauhan.

Halimbawa ng personipikasyon

Ang buwan ay nagmagandang gabi sa lahat.

Paliwanag: Hindi ba ang buwan sa langit ay walang personalidad? Bagay lang ito na walang buhay. Pero diyan sa pangungusap na iyan, ang buwan daw ay nagmagandang gabi sa lahat. Ginagawang parang taong may personalidad ang buwan. Kaya iyang ganyang paggamit ng wika ay tinatawag na pagsasatao o personipikasyon. Sa wikang Ingles, ito ay personification.

Iba pang halimbawa ng personipikasyon

Continue reading “Halimbawa ng Personipikasyon”