Frailocracia

La Frailocracia Filipina is a pamphlet written in 1889 by Filipino writer Marcelo H. del Pilar. The pamphlet was an answer to a pamphlet entitled Los Frailes en Filipinas, which was written by a Spaniard.

Continue reading “Frailocracia”

OKSIMORON

This entered the Philippine vocabulary either from the Spanish oxímoron or simply as a transliteration of the English word.

oksimoron
oxymoron

Ano ang Oksimoron?

Ang oksimoron ay nagtataglay ng mga salitang nagsasalungatan upang lalong mapatingkad ang bisa ng pagpapahayag. Tinatawag din itong pagtatambis.

Ito ay pagsasama ng dalawang nagkokontrang kahulugan.

Mga Halimbawa ng Oksimoron

– Banal na demonyo
– Batang matanda
– Tuyong ulan

TALINDAW

Kahulugan sa Tagalog:
Meaning in Tagalog:

matandang awit sa pamamangka
old song for boating

Continue reading “TALINDAW”

BEOWULF

Ang Beowulf ay pamagat ng isang tula sa makalumang wikang Ingles. Ito ay isang kilalang epiko na may mga 3,182 na linya. Tinatayang isinulat ito bago ang taong 1025. Matatagpuan ngayon ang manuskrito sa Pambansang Aklatan ng Inglatera.

Continue reading “BEOWULF”

GITLING

gitling
hyphen

Continue reading “GITLING”

AGORA

The agora was a central public space in ancient Greek city-states.

Continue reading “AGORA”

TANKA

A tanka is a Japanese poem consisting of five lines, the first and third of which have five syllables and the other seven, making 31 syllables in all and giving a complete picture of an event or mood.

Continue reading “TANKA”

LUGAMI

This is not a common word in Filipino conversation.

lugami
frustrated

lugami
a falling into misfortune

lugami
set back in one’s life

Continue reading “LUGAMI”