ANTAS

digri, titulo; baitang, grado; taon; yantas; taas, tayog, nibel; posisyon, puwesto, tayo, katayuan

antás
step, degree, grade

antás ng kita
level of income

Limang Antás ng Wika
Five Levels of Language


Colloquially, it is acceptable to use the English-derived Filipino word lebel.

Tumaas ang lebel ng tubig.
The water level rose.


antasín
to classify, grade

This verb is not very common.