Ang Pasko Ay Sumapit

Christmas Has Arrived… Every Filipino knows this holiday song!


TAGALOG SONG LYRICS

Ang Pasko ay sumapit
Tayo ay mangagsi-awit
Ng magagandang himig
Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig.

Nang si Kristo’y isilang
May tatlong haring nagsidalaw
At ang bawa’t isa ay nagsipaghandog
Ng tanging alay.

Bagong Taon ay magbagong-buhay
Nang lumigaya ang ating bayan
Tayo’y magsikap upang makamtan
Natin ang kasaganahan.

Tayo’y mangagsi-awit
Habang ang mundo’y tahimik
Ang araw ay sumapit
Ng sanggol na dulot ng langit

Tayo ay magmahalan
Ating sundin ang gintong aral
At magbuhat ngayon
Kahit hindi Pasko ay magbigayan!

ENGLISH TRANSLATION

Christmas has arrived
Let us all sing
Beautiful melodies
For in God is love.

When Christ was born
Three kings came to visit
And each of them presented
Unique gifts.

Start a new life at the new year
To bring joy to our people
Let’s strive in order to achieve
prosperity for us all.

Let us all sing
While the Earth is quiet
The day has arrived
Of the infant given by heaven

Let us all love one another
Let’s follow the golden rule
And from now on
Even when it’s not Christmas, let’s share!


Leave a Comment