Ang Mumo ng Kanin

Ang tulang ito ay isinulat ni Aniceto F. Silvestre.

Ang Mumo ng Kanin

GATAS — naging butil sa balat na ginto
naging bigas, kanin, bago naging mumo;
sa hapag ng dukha ay tuwa’t pag-ibig
lalo’t umuusok,
nguni’t bigas namang inimbak ng ganid
ay nagiging uod.

ANG mumo ng kaning nahulog sa hapag
parang mga butil ng sabog na perlas
na pinakatangi,
at hindi nalihim
matang malalim
ng kumain-dili.

PINUPULOT agad —
ng mga daliri ng yayat na kamay
parang mga bata
na nag-uunahan
sa panghihinayang,
bawa’t isang mumo ay sandaling buhay
at ang ilang subo ay kaginhawahan.


SA maririwasa
malamig na kanin madalas itapon
kahit kapitbahay malimit magutom,
nguni’t mapalad din ang dunong magbata
at ang isang mumo
na isinusubo’y naingingiti pa.