Anak (Song)

This song by Freddie Aguilar is one of those songs that almost every Filipino knows. It addresses a child who grew up to be a parent and only then realized how difficult being a parent is.

Anak (Child) by Freddie Aguilar

Original Tagalog Lyrics

Noong isilang ka sa mundong ito
Laking tuwa ng magulang mo
At ang kamay nila ang iyong ilaw

At ang nanay at tatay mo’y
Di malaman ang gagawin
Minamasdan pati pagtulog mo

At sa gabi’y napupuyat ang iyong nanay
Sa pagtimpla ng gatas mo
At sa umaga nama’y kalong ka
Ng iyong amang tuwang-tuwa sa iyo

Ngayon nga ay malaki ka na
Nais mo’y maging malaya
‘Di man sila payag
Walang magagawa

Ikaw nga ay biglang nagbago
Naging matigas ang iyong ulo
At ang payo nila’y sinuway mo

‘Di mo man lang inisip na
Ang kanilang ginagawa’y para sa iyo

Pagkat ang nais mo’y
Masunod ang layaw mo
‘Di mo sila pinapansin

Nagdaan pa ang mga araw
At ang landas mo’y naligaw
Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo

At ang una mong nilapitan
Ang iyong inang lumuluha
At ang tanong,
“Anak, ba’t ka nagkaganyan”

At ang iyong mga mata’y
biglang lumuha nang di mo pinapansin

Pagsisisi ang sa isip mo’y
Nalaman mong ika’y nagkamali

Kahapon ay nilimot mo
Pati ang iyong masamang bisyo
Laking pasalamat ng magulang mo

Ikaw nga ay tuluyang nagbago
Natagpuan ang sarili
Galaw ng isip mo, matuwid na

Patuloy ang takbo ng araw
At ikaw ay natutong umibig
‘Di naglaon at ipinasya mong
Lumagay ka na sa tahimik

Pagkabinata mo’y natapos na
Malapit ka nang maging ama
Kaya lalong nagsikap nang husto

Dumating ang iyong hinihintay
Sinilang ang panganay mo
Parang langit ang ‘yong nadama

Ngayon anak, alam mo na
Kung ano’ng pakiramdam
ng maging isang ama

Ganyan din ang nadarama
Ng iyong ama’t ina
nang ikaw ay makita

Ngayon iyong naramdaman
Ngayon iyong naranasan
Ngayon iyong maiintindihan

Tama pala ang iyong ina
Tama pala ang iyong ama
Ngayon hindi ka na magtataka

Hindi pala birong maging magulang
O ngayon iyong dinaranas…
Hindi pala birong maging magulang
O ngayon iyong dinaranas…
Hindi pala birong maging magulang
O ngayon iyong dinaranas…

English translation