AMIHAN

hanging bundok na umiihip sa kababaan o kapatagan

 amihan
northeast monsoon

amihan (hilagang silangan)
northeast (north east)

hanging amihan
a cool northeast monsoon wind

umamihan
to blow from the northeast

Ang buhay ng tao ay lunday sa dagat
na inaamihan at hinahabagat.

A person’s life is like a canoe in the ocean
tossed by the winds.


Amihan is a very beautiful choice as a native Filipino name for girls.


KAHULUGAN SA TAGALOG

Malamig na hangin na dumadalaw sa Pilipinas mula Setyemre hanggang Pebrero.

Cold wind that visits the Philippines from September to February


Related Tagalog phrase:

 hanging habagat
west or southwest wind