ALMURANAS

from the Spanish almorranas, meaning ‘hemorrhoids’

also spelled in Filipino as almoranas

almuranas
hemorrhoids

gamot sa almoranas
medicine/treatment for piles

Paano ba gamutin ang almuranas?
So how are hemorrhoids cured?

Pare, sakit ng almuranas ko!
Dude, my piles hurt.

Ano ang almuranas?

Sa larangan ng medisina, ito ay isang masakit na pamamaga o pag-uusli sa labas ng tumbong.

Ano ang sanhi ng almuranas?
What are the causes of hemorrhoids?

Sabi nila maaari ding maging sanhi ng almoranas ang pagkaing maanghang. They say that spicy foods can also cause hemorrhoids.