ALIPUNGA

isang uri ng sakit sa paa, pamamaga sa paa; sabanyon (chilblains)

alipunga
athlete’s foot

alipunga
tinea pedisĀ 

Panatilihin mong malinis ang iyong paa para hindi ka magkaroon ng alipunga.
Keep your feet clean so that you won’t get athlete’s foot.


Other related Tagalog words:

buni
ringworm
(fungal infection)

an-an
tinea flavia
(patches of light skin)