ALAY

kaloob, bigay, dulot, gawad; handog, dedikasyon, operta; alok; sakripisyo

alay
offering

ialay
to offer, to give

Alay ko ito sa iyo.
This is my offering to you.

ang pag-ibig na inalay ko sa iyo
the love that I gave you

Ang alay ko sa iyo ay ang pagmamahal ko.
What I offer you is my love.

ang pag-aalay ng bulaklak sa Birheng Maria
the offering of flowers to the Virgin Mary

Inaalay ko sa iyo ito.
I am dedicating / offering this to you.

Inaalay ko ang kantang ito sa aking ama.
I am dedicating this song to my father.

also, iniaalay

Inalay ni Rizal ang kanyang buhay sa Pilipinas.
Rizal gave his life to the Philippines.


Alay: paghahandog ng mga bulaklak sa Mahal na Birhen kung Flores de Mayo