ALALA

alalahanin: tandaan sa isipan, isaisip, ibalik sa isip, isipin

alalahanin: problema; pasanin; pag-aalala; intindihin

alalá
worried, anxious

mag-alalá
to worry

alalahanin
to recall, remember

alalahanin
think about, take into consideration

alalahanin
cause of worry

maalalahanin
thoughtful

Huwag kang mag-alala.
Don’t worry.

Nag-aalala ako.
I worry. / I’m worried.

Nag-alala si Lolo.
Grandpa was worried.

Nag-alala ang nobya mo.
Your girlfriend was worried.

Hindi ka dapat mag-alala.
You shouldn’t worry.

Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita.
Don’t worry. I’ll take care of you.

Alalahanin mo, mahalaga ito.
Remember, this is important.

A similar-looking Tagalog word is alaala (memory).