Ako’y Nagtanim Ng Kapirasong Luya

There are quite a few variations to the lyrics of this song.

Ako’y nagtanim ng kapirasong luya,
I planted a piece of ginger.

Tumubo ay saging, namunga ng mangga.
It grew as a banana, fruited a mango.

Nang aking pitasin, hinog na papaya.

When I picked it, a ripe papaya.

Bumagsak sa lupa, magandang dalaga.
Fell on the ground, a beautiful lass.


Ako ay nagtanim, kapirasong luya.
I planted a piece of ginger.

Sumibol ay gabi, namunga ng mangga.
Sprouted as a taro plant, fruited a mango.

Nang pipitasin ko, hinog na papaya.
When I was to pick it, a ripe papaya.

Lumagpak sa lupa, magandang dalaga.
Fell on the ground, a beautiful lass.